วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
399
หมู่ที่
1
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
นาตาล
อำเภอ/เขต
ท่าคันโท
จังหวัด
กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์
46190
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-3877486
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-7490-0179
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
koonanja@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
จำนวนห้องเรียน
10 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
10 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
250 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายทิวา แจ้งสุข
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายนันตะวัน อ่อนบัวขาว
อีเมล์
koonanja@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
0869051380
วันที่สมัคร
17 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
233 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายนันตะวัน อ่อนบัวขาว