วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
306/23
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
สนามบิน
ตำบล/แขวง
กาฬสินธุ์
อำเภอ/เขต
เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด
กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์
46000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-3812244
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
04-3814895
เว็บไซต์
พพพ.kcs.ac.th
อีเมล์
kornpong@kcs.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2526
จำนวนห้องเรียน
40 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
23 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
535 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายกรณ์พงศ์ ดอกบัว
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวธนัยนันท์ สุนทรไชยธรรม
อีเมล์
thanainun@kcs.ac.th
ไลน์ ไอดี
sounthornchai
วันที่สมัคร
25 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
766 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวธนัยนันท์ สุนทรไชยธรรม