วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
198
หมู่ที่
6
ตรอก/ซอย
ถนน
บางลี่-สุพรรณบุรี
ตำบล/แขวง
บางพลับ
อำเภอ/เขต
สองพี่น้อง
จังหวัด
สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์
72110
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
03-5440479
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
03-5440479
เว็บไซต์
www.sicec.ac.th
อีเมล์
saraban@sicec.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2541
จำนวนห้องเรียน
34 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
33 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
706 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางอำพร ฮอลแลนด์
อีเมล์
amphorn.holland@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0868081053
วันที่สมัคร
17 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดดู
127 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางอำพร ฮอลแลนด์