วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
512
หมู่ที่
1
ตรอก/ซอย
-
ถนน
ภูเก็ต
ตำบล/แขวง
ตลาดใหญ่
อำเภอ/เขต
เมืองภูเก็ต
จังหวัด
ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์
83000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
07-6214818
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
07-6211090
เว็บไซต์
www.phuketvc.ac.th
อีเมล์
saraban@phuketvc.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2483
จำนวนห้องเรียน
200 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
113 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
3886 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายวิทยา เกตุชู
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายเอกสิทธิ์ เขียวคราม
อีเมล์
Ekkasit@phuketvc.ac.th
ไลน์ ไอดี
Kheaw4231
วันที่สมัคร
2 เมษายน 2565
เปิดดู
127 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายเอกสิทธิ์ เขียวคราม