วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
6/9
หมู่ที่
3
ตรอก/ซอย
ถนน
เทพารักษ์ กม.9
ตำบล/แขวง
บางพลีใหญ่
อำเภอ/เขต
บางพลี
จังหวัด
สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์
10540
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-3855509
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-1916-8540
โทรสาร
เว็บไซต์
www.samtech.ac.th
อีเมล์
samtechcollege@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2540
จำนวนห้องเรียน
43 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
58 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1431 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ดร.ศรัณยา แสงหิรัญ
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
พุฒิพงศ์ บุตรน้อย
อีเมล์
kang16032532@gmail.com
ไลน์ ไอดี
kangfreedomman
วันที่สมัคร
1 สิงหาคม 2565
เปิดดู
12 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
พุฒิพงศ์ บุตรน้อย