วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

ที่ ชื่อสถานศึกษา ประเภท จังหวัด วันที่สมัคร
101
เอกชน
ลำพูน
20 กุมภาพันธ์ 2562
102
เอกชน
ร้อยเอ็ด
20 กุมภาพันธ์ 2562
103
เอกชน
ชัยภูมิ
20 กุมภาพันธ์ 2562
104
เอกชน
เชียงใหม่
20 กุมภาพันธ์ 2562
105
เอกชน
หนองบัวลำภู
20 กุมภาพันธ์ 2562
106
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
107
เอกชน
ยะลา
19 กุมภาพันธ์ 2562
108
เอกชน
ชลบุรี
19 กุมภาพันธ์ 2562
109
เอกชน
นครศรีธรรมราช
19 กุมภาพันธ์ 2562
110
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
111
เอกชน
ฉะเชิงเทรา
19 กุมภาพันธ์ 2562
112
เอกชน
หนองคาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
113
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
114
เอกชน
หนองคาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
115
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
116
เอกชน
มุกดาหาร
7 กุมภาพันธ์ 2562
117
เอกชน
ปทุมธานี
28 มกราคม 2562
118
เอกชน
เพชรบูรณ์
17 มกราคม 2562
119
รัฐบาล
ร้อยเอ็ด
9 มกราคม 2562
120
เอกชน
พระนครศรีอยุธยา
7 มกราคม 2562
121
รัฐบาล
ศรีสะเกษ
4 มกราคม 2562
122
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
4 มกราคม 2562
123
เอกชน
จันทบุรี
28 ธันวาคม 2561
124
เอกชน
ปทุมธานี
27 ธันวาคม 2561
125
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
19 กันยายน 2561
126
เอกชน
ศรีสะเกษ
5 กรกฎาคม 2561
127
เอกชน
กาฬสินธุ์
1 มิถุนายน 2561
128
เอกชน
ร้อยเอ็ด
12 มกราคม 2561
129
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
1 พฤศจิกายน 2560
130
เอกชน
นครราชสีมา
17 กรกฎาคม 2560
131
เอกชน
มุกดาหาร
7 กรกฎาคม 2560
132
เอกชน
ลพบุรี
6 กรกฎาคม 2560
133
รัฐบาล
สุรินทร์
5 กรกฎาคม 2560
134
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
4 กรกฎาคม 2560
135
รัฐบาล
บุรีรัมย์
30 มิถุนายน 2560
136
เอกชน
สิงห์บุรี
30 มิถุนายน 2560
137
เอกชน
เพชรบูรณ์
30 มิถุนายน 2560
138
เอกชน
สกลนคร
30 มิถุนายน 2560
139
เอกชน
เพชรบูรณ์
30 มิถุนายน 2560
140
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2560
141
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
2 พฤษภาคม 2560
ทั้งหมด 141 รายการ
3 / 3