วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
29
หมู่ที่
_
ตรอก/ซอย
_
ถนน
พหลโยธิน
ตำบล/แขวง
หัวเวียง
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
ลำปาง
รหัสไปรษณีย์
52000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
05-4217101 ต่อ _
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
05-4223058
เว็บไซต์
Lampangvc.ac.th
อีเมล์
Weerathong@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
พ.ศ.​2480
จำนวนห้องเรียน
100​ ห้องเรียน คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
95 คน คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
2,500​ คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายพลฤทธิ์​ จินดาหลวง
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางศรัณดา​ ทองทาบวงศ์
อีเมล์
Sarunda10@gmail.com
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
11 กันยายน 2563
เปิดดู
209 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางศรัณดา​ ทองทาบวงศ์