วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
297
หมู่ที่
10
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อุโมงค์
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
ลำพูน
รหัสไปรษณีย์
51150
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
05-3091319
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
05-3091115
โทรสาร
05-3091115
เว็บไซต์
www.charinrat.ac.th
อีเมล์
info@charinrat.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2556
จำนวนห้องเรียน
20 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
20 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
525 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นฤมิตร สุธรรมแจ่ม
อีเมล์
suthumjam@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0839762497
วันที่สมัคร
31 มกราคม 2565
เปิดดู
130 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นฤมิตร สุธรรมแจ่ม