วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

ทด
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
2
หมู่ที่
_
ตรอก/ซอย
_
ถนน
_
ตำบล/แขวง
คลองสาน
อำเภอ/เขต
ธนบุรี
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10600
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
09-8888888
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
-
อีเมล์
Sapanputttt@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2453
จำนวนห้องเรียน
34 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
33 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
544 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ผอ
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
ประสาน
อีเมล์
ไลน์ ไอดี
Yyuu
วันที่สมัคร
20 มิถุนายน 2564
เปิดดู
147 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
ประสาน