วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
91
หมู่ที่
2
ตรอก/ซอย
-
ถนน
อินทร์บุรี-หนองสุ่ม
ตำบล/แขวง
อินทร์บุรี
อำเภอ/เขต
อินทร์บุรี
จังหวัด
สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์
16110
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
03-6699488 ต่อ -
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
ต่อ -
โทรสาร
03-6699488
เว็บไซต์
icc.ac.th
อีเมล์
pr.inburicollege@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2540
จำนวนห้องเรียน
38 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
30 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
559 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายอนุชิด อรรถานิธี
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายภัทราวุธ โตจีน
อีเมล์
patharawut.t@gg.chainat.ac.th
ไลน์ ไอดี
phatharawut1997
วันที่สมัคร
30 มกราคม 2566
เปิดดู
67 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายภัทราวุธ โตจีน