วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
507/2
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
-
ถนน
สวนพลู
ตำบล/แขวง
ทุ่งมหาเมฆ
อำเภอ/เขต
สาทร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10120
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-2869712
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
02286971
เว็บไซต์
Eamlaor.moe.go.th
อีเมล์
Eamlaor_2012@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2490
จำนวนห้องเรียน
60 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
40 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
450 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางยุพิน พิมศร
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายธนชัย ทองมา
อีเมล์
Thanachai8448@gmail.com
ไลน์ ไอดี
mot448
วันที่สมัคร
1 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดดู
46 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายธนชัย ทองมา