วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
272
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
-
ถนน
พหลโยธิน
ตำบล/แขวง
หัวเวียง
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
ลำปาง
รหัสไปรษณีย์
52000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
05-4217101
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
05-4223058
เว็บไซต์
www.lampang.vc.ac.th
อีเมล์
sarunda10@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
พ.ศ. 2480
จำนวนห้องเรียน
100 ห้องเรียน คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
97 คน คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
2,588 ค คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางศรัณดา ทองทาบวงศ์
อีเมล์
sarunda10@gmail.com
ไลน์ ไอดี
-
วันที่สมัคร
15 กันยายน 2563
เปิดดู
561 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางศรัณดา ทองทาบวงศ์