วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

ที่ ชื่อสถานศึกษา ประเภท จังหวัด วันที่สมัคร
51
เอกชน
ร้อยเอ็ด
20 กุมภาพันธ์ 2562
52
เอกชน
ชัยภูมิ
20 กุมภาพันธ์ 2562
53
เอกชน
เชียงใหม่
20 กุมภาพันธ์ 2562
54
เอกชน
หนองบัวลำภู
20 กุมภาพันธ์ 2562
55
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
56
เอกชน
ยะลา
19 กุมภาพันธ์ 2562
57
เอกชน
ชลบุรี
19 กุมภาพันธ์ 2562
58
เอกชน
นครศรีธรรมราช
19 กุมภาพันธ์ 2562
59
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
60
เอกชน
ฉะเชิงเทรา
19 กุมภาพันธ์ 2562
61
เอกชน
หนองคาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
62
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
63
เอกชน
หนองคาย
19 กุมภาพันธ์ 2562
64
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
65
เอกชน
มุกดาหาร
7 กุมภาพันธ์ 2562
66
เอกชน
ปทุมธานี
28 มกราคม 2562
67
เอกชน
เพชรบูรณ์
17 มกราคม 2562
68
รัฐบาล
ร้อยเอ็ด
9 มกราคม 2562
69
เอกชน
พระนครศรีอยุธยา
7 มกราคม 2562
70
รัฐบาล
ศรีสะเกษ
4 มกราคม 2562
71
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
4 มกราคม 2562
72
เอกชน
จันทบุรี
28 ธันวาคม 2561
73
เอกชน
ปทุมธานี
27 ธันวาคม 2561
74
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
19 กันยายน 2561
75
เอกชน
ศรีสะเกษ
5 กรกฎาคม 2561
76
เอกชน
กาฬสินธุ์
1 มิถุนายน 2561
77
เอกชน
ร้อยเอ็ด
12 มกราคม 2561
78
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
1 พฤศจิกายน 2560
79
เอกชน
นครราชสีมา
17 กรกฎาคม 2560
80
เอกชน
มุกดาหาร
7 กรกฎาคม 2560
81
เอกชน
ลพบุรี
6 กรกฎาคม 2560
82
รัฐบาล
สุรินทร์
5 กรกฎาคม 2560
83
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
4 กรกฎาคม 2560
84
รัฐบาล
บุรีรัมย์
30 มิถุนายน 2560
85
เอกชน
สิงห์บุรี
30 มิถุนายน 2560
86
เอกชน
เพชรบูรณ์
30 มิถุนายน 2560
87
เอกชน
สกลนคร
30 มิถุนายน 2560
88
เอกชน
เพชรบูรณ์
30 มิถุนายน 2560
89
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
30 มิถุนายน 2560
90
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
2 พฤษภาคม 2560
ทั้งหมด 90 รายการ
2 / 2