วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
99
หมู่ที่
หมู่ที่ 5
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
คลองโยง
อำเภอ/เขต
พุทธมณฑล
จังหวัด
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์
73170
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
03-4300165
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
dss.biac@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2540
จำนวนห้องเรียน
30 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
35 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
518 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายศุภวุฒิ พุฒขวัญ
อีเมล์
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
11 พฤศจิกายน 2563
เปิดดู
314 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายศุภวุฒิ พุฒขวัญ