วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางบางแก้ว
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
58/8
หมู่ที่
2
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
นครชัยศรี
อำเภอ/เขต
นครชัยศรี
จังหวัด
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์
73120
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-7415-9669
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
auauarucha25@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2541
จำนวนห้องเรียน
2 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
2 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
45 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสาวเพ็ญพยอม เทพีรัตน์
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวอรุชา วิริยะบุญ
อีเมล์
auauarucha25@gmail.com
ไลน์ ไอดี
arucha2525
วันที่สมัคร
20 พฤษภาคม 2563
เปิดดู
217 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวอรุชา วิริยะบุญ