วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
438/17
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
ราชวิถี 5
ถนน
ราชเทวี
ตำบล/แขวง
ทุ่งพญาไท
อำเภอ/เขต
ราชเทวี
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10400
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-2468343
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
02-2468342
โทรสาร
02-2468344
เว็บไซต์
Www.doc.ac.th
อีเมล์
President_dcc@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2505
จำนวนห้องเรียน
56 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
60 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1,426 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสุภาภรณ์ ศิวกีรัตตนะ
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางปุณยวีร์ เพ็งพินิจ
อีเมล์
audcha2008@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
audcha2509
วันที่สมัคร
14 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดดู
65 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางปุณยวีร์ เพ็งพินิจ