วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
235
หมู่ที่
2
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
สระกะเทียม
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์
73000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
03-4200334
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
03-4200335
โทรสาร
03-4200336
เว็บไซต์
www.pattana.ac.th
อีเมล์
pattana_pbac@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2538
จำนวนห้องเรียน
20 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
18 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
400 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสาวดวงเนตร์ ยิ้มโสภา
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางพรรณภา อนันตะคู
อีเมล์
pannapa.nuch@gmail.com
ไลน์ ไอดี
nuchoatoat
วันที่สมัคร
4 เมษายน 2565
เปิดดู
138 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางพรรณภา อนันตะคู