วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
425
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
สรงประภา
ตำบล/แขวง
ดอนเมือง
อำเภอ/เขต
ดอนเมือง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10210
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
09-9513-7231
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
02-5655279
โทรสาร
02-5655277
เว็บไซต์
technicdon.ac.th/
อีเมล์
technicdon@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2521
จำนวนห้องเรียน
70 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
69 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1900 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์
อีเมล์
sup2633@gmail.com
ไลน์ ไอดี
picsuk
วันที่สมัคร
7 มีนาคม 2564
เปิดดู
181 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์