วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
45/3
หมู่ที่
1
ตรอก/ซอย
ในโครงการสนามกอล์ฟบางปะกงริเวอร์ไซค์
ถนน
-
ตำบล/แขวง
แสนภูดาษ
อำเภอ/เขต
บ้านโพธิ์
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์
24140
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
03-8090620
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-4221-8314
โทรสาร
เว็บไซต์
www.intech.ac.th
อีเมล์
pop_teacher@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2560
จำนวนห้องเรียน
10 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
15 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
322 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสาวณัฏฐวี ทองวิไลกุล
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายจิรพันธ์ สง่าวิทยากุล
อีเมล์
pop_teacher@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
popsexyteacher
วันที่สมัคร
3 สิงหาคม 2563
เปิดดู
250 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายจิรพันธ์ สง่าวิทยากุล