วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
11/11
หมู่ที่
11
ตรอก/ซอย
นวลจันทร์ 56
ถนน
นวลจันทร์
ตำบล/แขวง
นวลจันทร์
อำเภอ/เขต
บึงกุ่ม
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10230
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-7989-1956 ต่อ -
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
02-9444-3434 ต่อ 4
โทรสาร
02-9442672 ต่อ -
เว็บไซต์
www.nwm.ac.th
อีเมล์
dons.2525.rin@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2536
จำนวนห้องเรียน
48 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
67 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
568 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางภาณัททกา วงษากิตติกุล
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายสมพงศ์ ชูใจ
อีเมล์
pui_somphong@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
jidons
วันที่สมัคร
17 มกราคม 2564
เปิดดู
139 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายสมพงศ์ ชูใจ