วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
149
หมู่ที่
2
ตรอก/ซอย
-
ถนน
เลี่ยงเมือง
ตำบล/แขวง
ท่าโพธิ์
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์
65000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
06-5349-6607
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
09-9135-4686
โทรสาร
เว็บไซต์
www.sktcpl.ac.th/
อีเมล์
activitesdept@sktcpl.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2540
จำนวนห้องเรียน
25 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
60 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
500 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายนริศ สุคันธวรัตน์
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายณุชา รุ่งระวี
อีเมล์
mongnucha@gmail.com
ไลน์ ไอดี
mongnucha
วันที่สมัคร
16 ธันวาคม 2565
เปิดดู
44 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายณุชา รุ่งระวี