วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
21
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
พัฒนาชนบท 4
ถนน
ร่มเกล้า 1
ตำบล/แขวง
คลองสองต้นนุ่น
อำเภอ/เขต
ลาดกระบัง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10520
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-7376629
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
www.asia-bc.ac.th
อีเมล์
Pattrick_1984@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2543
จำนวนห้องเรียน
25 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
20 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
350 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางปิยะจิต สามันสวน
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
ว่าที่ร้อยตรีชยพัทธ์ นพศุทธิพัฒน์
อีเมล์
Pattrick_1984@gmail.com
ไลน์ ไอดี
P.pattrick
วันที่สมัคร
30 มิถุนายน 2560
เปิดดู
645 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
ว่าที่ร้อยตรีชยพัทธ์ นพศุทธิพัฒน์