วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
2
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
-
ถนน
มหาราช
ตำบล/แขวง
พระบรมมหาราชวัง
อำเภอ/เขต
พระนคร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10200
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-6221919
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
02-6221464
เว็บไซต์
www.ttc.ac.th
อีเมล์
psi24_ttc@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2514
จำนวนห้องเรียน
55 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
90 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
2475 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางปรัศนี ศิริธรรม
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวสุพัตรา แย้มคลี่
อีเมล์
ttc@ttc.ac.th
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
29 กรกฎาคม 2562
เปิดดู
1547 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวสุพัตรา แย้มคลี่