วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
11/11
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
นวลจันทร์56แยก3
ถนน
ตำบล/แขวง
นวลจันทร์
อำเภอ/เขต
บึงกุ่ม
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10260
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-2663-6593
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
02
เว็บไซต์
อีเมล์
panattaka@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2534
จำนวนห้องเรียน
40 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
60 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
500 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ดร.ภาณัททกา วงษากิตติกุล
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
จักรินทร์ ดำรักษ์
อีเมล์
Panattaka@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0826636593
วันที่สมัคร
20 มกราคม 2563
เปิดดู
288 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
จักรินทร์ ดำรักษ์