วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
6/599
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
พหลโยธิน 52
ถนน
พหลโยธิน
ตำบล/แขวง
คลองถนน
อำเภอ/เขต
สายไหม
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10220
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-9726111
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
02-9726112
โทรสาร
02-9726124
เว็บไซต์
www.saphanmai.sbac.ac.th
อีเมล์
montri.khunman@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2539
จำนวนห้องเรียน
89 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
101 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
2524 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
มนตรี คุณม้่น
อีเมล์
montri.khunman@gmail.com
ไลน์ ไอดี
peaky_pk
วันที่สมัคร
4 มกราคม 2562
เปิดดู
603 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
มนตรี คุณม้่น