วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
11
หมู่ที่
6
ตรอก/ซอย
เลียบคลองสอง 19
ถนน
เลียบคลองสอง
ตำบล/แขวง
สามวาตะวันตก
อำเภอ/เขต
คลองสามวา
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10510
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-9143172
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-1409-0011
โทรสาร
02-9140805
เว็บไซต์
www.bcbat.ac.th
อีเมล์
bcbct.bkk2012@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2536
จำนวนห้องเรียน
67 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
65 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1588 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา
อีเมล์
jaarjapan@gmail.com
ไลน์ ไอดี
jaar_jar
วันที่สมัคร
15 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
193 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา