วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลย่ีวิมล ศรีย่าน
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
266/9
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
นครไชยศรี
ตำบล/แขวง
ถนนนครไชยศรี
อำเภอ/เขต
ดุสิต
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10300
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-0211-0345
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-9678-0008
โทรสาร
02-6695198
เว็บไซต์
www.wtc.ac.th
อีเมล์
wimol@wtc.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2521
จำนวนห้องเรียน
22 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
43 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1609 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางทิพย์วิภา เทศวิศาล
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวสุกัญญา ส่งเสียง
อีเมล์
songsteang@gmail.com
ไลน์ ไอดี
migleju
วันที่สมัคร
30 กรกฎาคม 2562
เปิดดู
463 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวสุกัญญา ส่งเสียง