วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
21
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
พัฒนาชนบท4
ถนน
ร่มเกล้า 1
ตำบล/แขวง
คลองสองต้นนุ่น
อำเภอ/เขต
ลาดกระบัง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10520
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-7376629 ต่อ -
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
02-7376630 ต่อ -
โทรสาร
02-7376631 ต่อ -
เว็บไซต์
www.asiavc.thai.ac
อีเมล์
asia21collage@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2541
จำนวนห้องเรียน
20 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
23 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
320 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางปิยะจิต สามันสวน
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางภัคฑีฆวิณหุ์ ไอยศูรยศพสุธีร์
อีเมล์
I.pukteekawin@gmail.com
ไลน์ ไอดี
Preemputthapaporn
วันที่สมัคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
288 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางภัคฑีฆวิณหุ์ ไอยศูรยศพสุธีร์