วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
5
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
ลาดกระบัง 34/1
ถนน
ลาดกระบัง
ตำบล/แขวง
ลาดกระบัง
อำเภอ/เขต
ลาดกระบัง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10520
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
09-7132-8747 ต่อ -
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
09-4794-6888 ต่อ -
โทรสาร
02-3272992 ต่อ -
เว็บไซต์
Www.obac.ac.th
อีเมล์
Ratsiam.5555@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2543
จำนวนห้องเรียน
30 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
40 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1200 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายวิทวัต โยธินนรธรรม
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายรัฐสยาม วงษ์ยี่
อีเมล์
Ratsiam.5555@gmail.com
ไลน์ ไอดี
Ratsiam_9999
วันที่สมัคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
498 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายรัฐสยาม วงษ์ยี่