วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
330
หมู่ที่
2
ตรอก/ซอย
อู่ทอง
ถนน
พุทธรักษา
ตำบล/แขวง
ท้ายบ้านใหม่
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์
10280
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-9509-5177
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-3449-5820
โทรสาร
02-7015701
เว็บไซต์
www.ChTech.ac.th
อีเมล์
chtech.ac.th@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2526
จำนวนห้องเรียน
12 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
17 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
316 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นส.อรอุมา วิวัฒรางกูล
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายอเนก แสงเขียว
อีเมล์
Chaiyapuek.s@chtech.ac.th
ไลน์ ไอดี
0839754176
วันที่สมัคร
19 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
229 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายอเนก แสงเขียว