วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
374
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
-
ถนน
เพชรเกษม
ตำบล/แขวง
บางแคเหนือ
อำเภอ/เขต
บางแค
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10160
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-4550033 ต่อ 117
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-9209-4214
โทรสาร
02-8043886
เว็บไซต์
www.pasanusorncommercial.ac.th
อีเมล์
Kaimook@pasacommercial.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2523
จำนวนห้องเรียน
17 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
20 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
606 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ดร.ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางไข่มุก ฐิตวรรณโณเนตร์
อีเมล์
kaimug@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0892094214
วันที่สมัคร
7 สิงหาคม 2562
เปิดดู
733 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางไข่มุก ฐิตวรรณโณเนตร์