วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
2
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
พหลโยธิน 24
ถนน
พหลโยธิน
ตำบล/แขวง
จอมพล
อำเภอ/เขต
จตุจักร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10900
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-9393000 ต่อ 6604-6606
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
02-5123722
เว็บไซต์
www.siba.ac.th
อีเมล์
nathaporn.kam@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2505
จำนวนห้องเรียน
65 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
149 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1800 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
ณัฐภรณ์ บำรุงภักดี
อีเมล์
nathaporn.kam@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0918825540
วันที่สมัคร
5 สิงหาคม 2562
เปิดดู
1299 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
ณัฐภรณ์ บำรุงภักดี