วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
16/3
หมู่ที่
2
ตรอก/ซอย
สุวิมล
ถนน
ปทุมธานี-กรุงเทพฯ
ตำบล/แขวง
บางหลวง
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์
12000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-5815548 ต่อ -
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
02-5811935 ต่อ -
โทรสาร
02-9782844 ต่อ -
เว็บไซต์
www.laemtech.ac.th
อีเมล์
laemtech@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
พ.ศ. 2527
จำนวนห้องเรียน
64 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
37 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1344 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสาวสุภาพร ชอบนิทัศน์
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายกนก กลิ่นหอมหวล
อีเมล์
kanok1712@gmail.com
ไลน์ ไอดี
kanok1712
วันที่สมัคร
14 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
1221 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายกนก กลิ่นหอมหวล