วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
3/22
หมู่ที่
4
ตรอก/ซอย
เพชรเกษม 81
ถนน
หนองแขม-วัดศรีนวล
ตำบล/แขวง
หนองแขม
อำเภอ/เขต
หนองแขม
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10160
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-8148880
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-4643-7171
โทรสาร
02-8112590
เว็บไซต์
www.petkasem.ac.th
อีเมล์
wilaiporn@petkasem.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2538
จำนวนห้องเรียน
60 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
83 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
3500 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ดร.อรพรรณ สินประสงค์
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาววิไลพร สีหาบุญจันทร์
อีเมล์
wilaiporn@petkasem.ac.th
ไลน์ ไอดี
ooy9580
วันที่สมัคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
457 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาววิไลพร สีหาบุญจันทร์