วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
507/2
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
สวนพลู
ถนน
สาทร
ตำบล/แขวง
ทุ่งมหาเมฆ
อำเภอ/เขต
สาทร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10120
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-2869712
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
02-2869713
เว็บไซต์
www.eamlaor.moe.go.th
อีเมล์
eamlaor_2012@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2490
จำนวนห้องเรียน
79 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
38 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
500 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางยุพิน พิมศร
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายวีรศักดิ์ หิรัญรัตน์
อีเมล์
krum.food@gmail.com
ไลน์ ไอดี
Krum.food
วันที่สมัคร
21 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
405 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายวีรศักดิ์ หิรัญรัตน์