วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
2
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
-
ถนน
มหาราช
ตำบล/แขวง
พระบรมมหาราชวัง
อำเภอ/เขต
พระนคร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10200
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-6221919
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
02-6221464
เว็บไซต์
www.ttc.ac.th
อีเมล์
vc_ttc9@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2518
จำนวนห้องเรียน
55 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
90 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
2385 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางวรรธณี แช่มเชื้อ
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางเบญจมาศ รอดพิทักษ์
อีเมล์
rod_ben@live.com
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
29 กรกฎาคม 2562
เปิดดู
701 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางเบญจมาศ รอดพิทักษ์