วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
95/151
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
แจ้งวัฒนะ 3
ถนน
แจ้งวัฒนะ
ตำบล/แขวง
ตลาดบางเขน
อำเภอ/เขต
หลักสี่
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10210
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-5213950 ต่อ -
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
09-2938-0599
โทรสาร
02-5214463
เว็บไซต์
www.r-tech.ac.th
อีเมล์
info@r-tech.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2551
จำนวนห้องเรียน
40 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
43 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1235 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสาวนารีรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวนันท์นภัส เฉลยถ้อย
อีเมล์
intrathip_c@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
คน เมืองลพ789
วันที่สมัคร
19 กันยายน 2561
เปิดดู
419 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวนันท์นภัส เฉลยถ้อย