วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
279
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ริมคลองประปา
ตำบล/แขวง
บางซื่อ
อำเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10800
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-5859252
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
02-5850079
โทรสาร
02-5872777
เว็บไซต์
www.wbac.ac.th
อีเมล์
laddawan-wbac@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2522
จำนวนห้องเรียน
53 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
74 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
2093 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายเกษียร มีแต้ม
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางลัดดาวรรณ คงพูล
อีเมล์
laddawan-wbac@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
อ.ลัดดาวรรณ
วันที่สมัคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
529 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางลัดดาวรรณ คงพูล