วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
1-3
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
สามเสน 22
ถนน
สามเสน
ตำบล/แขวง
ถนนนครไชยศรี
อำเภอ/เขต
ดุสิต
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10300
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-2412256
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
02-2415957
โทรสาร
เว็บไซต์
sam-sen.net
อีเมล์
wichein2011@hotmail.co.th
ปีที่ก่อตั้ง
2513
จำนวนห้องเรียน
12 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
20 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
350 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายวิเชียร แสนสนิท
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายวิเชียร แสนสนิท
อีเมล์
wichein2011@hotmail.co.th
ไลน์ ไอดี
0869740475
วันที่สมัคร
2 พฤษภาคม 2560
เปิดดู
794 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายวิเชียร แสนสนิท