วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
36/2
หมู่ที่
11
ตรอก/ซอย
ไอยรา5
ถนน
ตำบล/แขวง
คลองสอง
อำเภอ/เขต
คลองหลวง
จังหวัด
ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์
12120
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-9082392 ต่อ 119
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
09-2569-9594
โทรสาร
เว็บไซต์
www.boonthavorncollege.ac.th
อีเมล์
rajadid6699@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2555
จำนวนห้องเรียน
23 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
25 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
450 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางนิตยา ปริวัติธรรม
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายราชดิศ เพชรพลอย
อีเมล์
rajadid6699@gmail.com
ไลน์ ไอดี
9783576
วันที่สมัคร
27 ธันวาคม 2561
เปิดดู
280 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายราชดิศ เพชรพลอย