วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
2
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
พหลโยธิน 24
ถนน
พหลโยธิน
ตำบล/แขวง
จอมพล
อำเภอ/เขต
จตุจักร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10900
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-9393000 ต่อ 4402-4403
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-3060-8155
โทรสาร
02-5123722
เว็บไซต์
www.siba.ac.th
อีเมล์
b-boylove_aomyim@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2505
จำนวนห้องเรียน
60-70 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
260 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
2300-25 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายสุวิทย์ กรีกสมศาสตร์
อีเมล์
bigseppe.thailand@gmail.com
ไลน์ ไอดี
bigkub2336
วันที่สมัคร
4 กรกฎาคม 2560
เปิดดู
425 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายสุวิทย์ กรีกสมศาสตร์