วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
686
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
จรัญสนิทวงศ์ 94
ถนน
จรัญสนิทวงศ์
ตำบล/แขวง
บางอ้อ
อำเภอ/เขต
บางพลัด
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10700
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-4230131 ต่อ 1211
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
02-4230131 ต่อ 1224
โทรสาร
02-4241228
เว็บไซต์
www.ram6.ac.th
อีเมล์
ram6.school@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2516
จำนวนห้องเรียน
46 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
30 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
691 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ดร.พรเลิศ แสงกวีเลิศ
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายอัมพร ภู่อารีย์
อีเมล์
app.ram6@gmail.com
ไลน์ ไอดี
Amporn4512
วันที่สมัคร
4 กันยายน 2562
เปิดดู
659 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายอัมพร ภู่อารีย์