วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
73
หมู่ที่
9
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
หนองจอก
อำเภอ/เขต
หนองจอก
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10530
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-9896401 ต่อ 102
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
02-5431229
เว็บไซต์
www.sasana.ac.th
อีเมล์
sasana_50@yahoo.co.th
ปีที่ก่อตั้ง
2550
จำนวนห้องเรียน
26 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
40 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
776 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายมนตรี. มาลีพันธุ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวปราณี. มิสกาวัน
อีเมล์
sasana_50@yahoo.co.th
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
483 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวปราณี. มิสกาวัน