วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
36/2
หมู่ที่
11
ตรอก/ซอย
ไอยรา 5
ถนน
ตำบล/แขวง
คลองสอง
อำเภอ/เขต
คลองหลวง
จังหวัด
ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์
12120
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-9082392
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
02-9082393
โทรสาร
02-9082534
เว็บไซต์
www.boonthavorncollege.ac.th/
อีเมล์
boonthavorn.btc@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2555
จำนวนห้องเรียน
25 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
24 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
420 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายวิเชียร ภิรมย์ญาณ
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายวิเชียร ภิรมย์ญาณ
อีเมล์
wichien222506@gmail.com
ไลน์ ไอดี
08-7069-3860
วันที่สมัคร
18 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
336 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายวิเชียร ภิรมย์ญาณ