วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
266/9
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
-
ถนน
นครไชยศรี
ตำบล/แขวง
ถนนนครไชยศรี
อำเภอ/เขต
ดุสิต
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10300
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-1685-5230
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-1614-5541
โทรสาร
02-6695198
เว็บไซต์
www.wtc.ac.th
อีเมล์
wimol@wtc.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2530
จำนวนห้องเรียน
20 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
40 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1474 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางทิพย์วิภา เทศวิศาล
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวสุธามาศ ทิพย์อุทัย
อีเมล์
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
345 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวสุธามาศ ทิพย์อุทัย