วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
101
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
เพชรเกษม110
ถนน
เพชรเกษม
ตำบล/แขวง
หนองค้างพลู
อำเภอ/เขต
หนองแขม
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10160
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-8106212
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
02-8106214
เว็บไซต์
WWW.Mbk.ac.th
อีเมล์
Jutharat.l@mbk.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2512
จำนวนห้องเรียน
247 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
135 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
3266 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
อาจารย์ประวิง รุ่นประพันธ์
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวจุฑารัตน์ พึ่งประยูร
อีเมล์
Jutharat.l@mbk.ac.th
ไลน์ ไอดี
0867912779
วันที่สมัคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
674 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวจุฑารัตน์ พึ่งประยูร