วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
420/134
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
หทัยราษฎร์ 33/2
ถนน
เลียบคลองสอง
ตำบล/แขวง
บางชัน
อำเภอ/เขต
คลองสามวา
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10510
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-9065266 ต่อ -
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
09-5592-6649 ต่อ -
โทรสาร
02-9065266 ต่อ -
เว็บไซต์
www.technology-fashion.com
อีเมล์
technofashion56@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2556
จำนวนห้องเรียน
17 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
27 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
363 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
อาจารย์บุญเกื้อ เฉลยโภชน์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
ศุภัชกาญจน์ ขำไข
อีเมล์
Kru_tuklala@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
tuklala
วันที่สมัคร
1 พฤศจิกายน 2560
เปิดดู
463 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
ศุภัชกาญจน์ ขำไข