วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
438/17
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
ราชวิถี5
ถนน
ราชวิถี
ตำบล/แขวง
ทุ่งพญาไท
อำเภอ/เขต
ราชเทวี
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10400
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
02-2468342 ต่อ 108
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
02-2468343 ต่อ 108
โทรสาร
02-2468344
เว็บไซต์
www.dcc.ac.th
อีเมล์
billthammarong@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2505
จำนวนห้องเรียน
63 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
63 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1,500 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
น.ส.เฉลียว ไชยเพชร
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
อ.ธรรมรงค์ บุญแก้ว
อีเมล์
billthammarong@gmail.com
ไลน์ ไอดี
bill-kinton
วันที่สมัคร
14 สิงหาคม 2562
เปิดดู
478 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
อ.ธรรมรงค์ บุญแก้ว