วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
16
หมู่ที่
7
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
ย่านยาว
อำเภอ/เขต
สวรรคโลก
จังหวัด
สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์
64110
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
05-5911076
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-6445-5454
โทรสาร
05-5911080
เว็บไซต์
www.stcat.ac.th
อีเมล์
stcat2520@hotmail.co.th
ปีที่ก่อตั้ง
2520
จำนวนห้องเรียน
25 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
26 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
713 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายนิมิตร อาศัย
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสุกัญญา ณ น่าน
อีเมล์
sukunyananan@gmail.com
ไลน์ ไอดี
sukunyananan
วันที่สมัคร
17 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
444 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสุกัญญา ณ น่าน