วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
183
หมู่ที่
6
ตรอก/ซอย
ถนน
สระบุรี-หล่มสัก
ตำบล/แขวง
พุขาม
อำเภอ/เขต
วิเชียรบุรี
จังหวัด
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์
67180
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
05-6718339
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-7117-3234
โทรสาร
05-6718339
เว็บไซต์
อีเมล์
poo_gun2305@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2551
จำนวนห้องเรียน
30 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
25 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
350 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสาวสุมาลี เดชศรี
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
ณัฐพล เรืองบุรพ
อีเมล์
poo_gun2305@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
0861293243
วันที่สมัคร
30 มิถุนายน 2560
เปิดดู
1192 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
ณัฐพล เรืองบุรพ